De Dutch Cadet Class Association (DCCA) verwerkt persoonsgegevens.
Dit doet de DCCA graag transparant en open naar onze leden en relaties.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd of combinaties van gegevens die naar jouw persoon kunnen worden herleid. Foto’s en video materiaal kunnen ook worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Van wie verzamelt de DCCA persoonsgevevens?

De DCCA verzamelt gegeven van personen met wie de DCCA direct of indirect een relatie heeft, willen hebben of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld:
Jeugdleden, hun ouders, trainers, gewone leden, bijzondere leden, ereleden en vrijwilligers van de Dutch Cadet Class Association en de aangesloten Squadrons.
Personen die lid willen worden en hun ouder(s) en/of verzorger(s), en personen die ooit lid zijn geweest en hun ouder(s) en/of verzorger(s)s.
Personen verbonden aan sponsors, partners, organisaties en leveranciers.

Wie verwerkt en hebben toegang tot de persoonsgegevens binnen de DCCA?

Alle organisatieonderdelen van de DCCA verwerken persoonsgegevens. Het bestuur zoals omschreven in het huishoudelijk reglement en ook de commissies en hun leden aangesteld door het bestuur.

Waarom verwerkt de DCCA persoonsgegevens?

Enige uitleg waarom de DCCA persoonsgegevens verwerkt maakt de zaken duidelijk. De DCCA verwerkt deze persoonsgegevens omdat ze de Cadet als unieke, toegankelijke tweemans opleidingsboot en wedstrijdzeilklasse voor Nederland wil behouden, uitbouwen en laten groeien.    
Als je lid wilt worden van de DCCA of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, heeft de DCCA persoonsgegevens nodig. Voorbeeld: Met behulp van je gegevens kan de DCCA je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger enzovoorts enzovoorts.
Als je eenmaal lid of relatie van de Dutch Cadet Class Association bent, dan gebruikt de DCCA je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, wedstrijden, uitslagen, trainingen, evenementen, in contact brengen met mogelijke bemanningen, stuurmannen en –vrouwen.
De aard van onze sport vraagt niet alleen inzet van onze zeilende leden, maar vraagt ook bijzondere inzet van de ouders, begeleiders, trainers en vrijwilligers. De DCCA gebruikt dus ook gegevens als het hebben van rijbewijzen, vaarbewijzen, marifooncertificaten, EHBO-diploma’s en het wel of niet hebben van een trekhaak op de auto.
Wil je lid worden dan heeft de DCCA natuurlijk je gegevens nodig om je te informeren en je vragen te beantwoorden.
Ben je lid geweest, dan houdt de DCCA je graag op de hoogte. Wat de DCCA tot in de eeuwigheid zal bewaren is je naam, met wie je hebt gevaren, met welke boot, waar en wanneer. Deze heeft de DCCA nodig voor de uitslagen door de jaren heen.
Partner, sponsor, vrijwilliger, leverancier? De DCCA bewaart en verwerkt slechts de gegevens die noodzakelijk zijn en die de wet en regelgeving van ons verlangt.
De DCCA maakt, verzamelt en verwerkt ook beeldmateriaal, foto’s en video, van evenementen, wedstrijden en trainingen. Omdat de DCCA en hun relaties er belang bij hebben het cadetzeilen te stimuleren, bevorderen en verbreiden kan dit beeldmateriaal worden gebruikt voor promotiedoeleinden, website, social media, documentatie, presentaties en uitleg en evaluatie van wedstrijden en trainingen.

Verwerkt de DCCA ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
De DCCA verwerkt bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet, met toestemming van de relatie en als de veiligheid dat van ons verlangt. In deze gevallen verwerken de DCCA deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze activiteiten.
Zeilen is een sport waarbij veiligheid en gezondheid bijzondere aandacht hebben. Bij wedstrijden zijn de DCCA en hun relaties regelmatig afhankelijk van diensten van anderen/andere organisaties. Als de situatie daarom vraagt zal de DCCA, voor dat doel, persoonsgegevens ook delen met deze derden.

Deelt de DCCA persoonsgegevens?

Behalve dat de DCCA uitslagen en beeldmateriaal publiceert, deelt de DCCA ook persoonsgegevens van hun leden, ouder(s) en/of verzorger(s), trainers en coaches met andere aan de International Cadet Class Association (ICCA) gerelateerde nationale klassen. Slechts noodzakelijke naam en contactgegevens worden gedeeld ten behoeve van wedstrijden en evenementen georganiseerd door deze klassen en hun eventuele subklassen (squadrons). Deze gegevens worden gedeeld volgens onze standaard verwerkersovereenkomst. Concept-verwerkersovereenkomst DCCA dd 19-01-2023.pdf

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens door de DCCA?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de DCCA, behoudens bovenstaande, gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Hoe weet ik welke gegevens de DCCA van mij verwerkt?

Omdat tijd en middelen ook maar beperkt zijn, kan de DCCA geen 24/7 beveiliging doen op de online digitale middelen. Daarom zijn de gegevens niet online te raadplegen. De DCCA bewaart zo min mogelijk digitaal op middelen die publiek toegankelijk zijn. Dit doet de DCCA voor veiligheid en waarborging van de gegevens. Wil je weten welke gegevens de Dutch Cadet Class Association van je heeft, neem dan contact op middels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de DCCA kun je contact opnemen met Dutch Cadet Class Association via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wijzigingen privacybeleid
De Dutch Cadet Class Association wijzigt slechts bij goedkeuring van de Algememe Ledenvergadering én als de wet- en regelgeving dat vereist, maar niet zonder aankondiging aan de leden. De laatste versie is altijd online te raadplegen.